Tumblelog by Soup.io
  • murdelta
  • Rollo
  • outkapa
  • guyver
  • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

6626 400a
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viadivi divi
1273 d585 500
Reposted fromamatore amatore viadivi divi
2252 c4ed
Reposted fromzi zi viadivi divi
6259 10a7
Reposted fromodnowa odnowa viadivi divi
3099 3325
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadivi divi
1492 04f2 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viadivi divi
3123 c705 500
Reposted fromromanticDreams romanticDreams viadivi divi
6921 55ff

Riding Lion

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viadivi divi
7526 597c 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
5337 c2ad 500
Reposted fromwazelina wazelina viairmelin irmelin
Ja, Tom, biorę ciebie Wando za żonę. Żeby śmiać się z tobą i płakać z tobą, żeby być szczerym i miłować cię do końca naszego życia.
Jestem pewna, że będziesz moim przyjacielem, wiernym partnerem i moją jedyną, prawdziwą miłością.  
— proste, ale piękne - Hart od Dixie 2x16
Reposted fromniskowo niskowo viasexzrekinem sexzrekinem
1014 820b 500
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
1352 370c 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viairmelin irmelin
1398 7395
Reposted fromsavatage savatage viaLuukka Luukka
3904 888c
Zorba the Greek, 1964
Reposted fromciarka ciarka viaPoranny Poranny
9415 7175 500

„Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, Ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi Cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o Tobie w każdej sekundzie dnia, ale da Ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż możesz dać. Uśmiechaj się kiedy Cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy Cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma.”

 

— Bob Marley
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl