Tumblelog by Soup.io
  • murdelta
  • Rollo
  • outkapa
  • guyver
  • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

8094 82ab
Reposted frommslexi mslexi viaclerii clerii
8082 07c9
Reposted frommslexi mslexi viaclerii clerii
5250 431b
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaclerii clerii

February 18 2017

Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską. 
— Szymborska Wisława- Portret kobiecy
0638 84b4
Reposted fromPoranny Poranny viaikari ikari
3303 52e1
4848 2d3a 500
Reposted fromunco unco viadivi divi
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat
— Jeremi Przybora
6593 8ce0 500
Reposted fromsaphirka saphirka viadivi divi
4697 3911
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viadivi divi
8687 8719
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viadivi divi
5465 c8dc
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viadivi divi
9991 cf92 500
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viadivi divi

February 15 2017

Poszedłem na kawę. właśnie składałem zamówienie, kiedy spostrzegłem starca siedzącego samotnie w kącie.
To była duża kawiarnia, ale miałem wrażenie, że to jest jego miejsce, codziennie. Kelnerka przyniosła mu filiżankę kawy i wtedy dopiero zobaczyłem jego ręce. Maris, on miał najgorszy przypadek paraliżu albo choroby parkinsona, jaki w życiu widziałem - ręce tak mu się trzęsły, że zupełnie nie mógł nad nimi zapanować; nie było mowy o tym, żeby ten człowiek podniósł do ust filiżankę i nie wylał wszystkiego na siebie. Ale on się śmiał ! Jakby miał jakąś wielką sztuczkę w zanadrzu i zaraz chciał ją zademonstrować. Wyobraź sobie, że tymi swoimi trzęsącymi się rękami sięgnął za pazuchę i wyjął słomkę.
- Słomkę?
- Tak! Wielką, długą, żółtą słomkę i wrzucił ją wprost do filiżanki; wiesz, co mi  się najbardziej w tym podobało? Że kiedy pociągnął przez słomkę, rozejrzał się wokoło z tak dumnym uśmiechem, jakby chciał całemu światu ogłosić, że żadne, nawet najbardziej pokrzywione ręce nie są w stanie powstrzymać go od picia kawy. Wiesz, co mnie uderzyło? Że muszę o tym opowiedzieć właśnie tobie - częściowo dlatego, że ostatnio mam ochotę mówienia tobie o wszystkim, ale częściowo dlatego, że ty jesteś moją słomką, Maris. Bez ciebie, wiem to teraz, nie byłbym w stanie..
- Napić się kawy - zachichotała Maris.
- Napić się życia; zanim ciebie poznałem, miałem właśnie takie roztrzęsione ręce.
— Jonathan Carroll – Śpiąc w płomieniu
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viaPoranny Poranny
1597 a99f 500
Reposted fromlandscape landscape viackisback ckisback
9646 7a93
Reposted fromfungi fungi viackisback ckisback
4282 9834
"you didn't see those posts. the hard drive crashed and there were some corrupt backups."
Reposted fromyetzt yetzt viaPsaiko Psaiko

Fjaðrárgljúfur. South Iceland.

6592 45cb 500
Reposted fromtwice twice viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl