Tumblelog by Soup.io
  • murdelta
  • Rollo
  • outkapa
  • guyver
  • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

7490 b906 500
ok
Reposted fromqb qb viaimitacje imitacje
2214 8c62
Reposted fromYggry Yggry viaHanoi Hanoi
0597 b6a2 500

wynonasrider:

Don’t you leave him Samwise Gamgee

Reposted fromtwijfelaar twijfelaar viaimitacje imitacje
9097 5608 500
'świat kobiecy' 1927r.
Reposted fromkejtowa kejtowa viamessinhead messinhead
2650 9ee4
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
2004 ddfa
Reposted fromsarazation sarazation viairmelin irmelin
7952 a20e
Reposted fromnfading nfading viairmelin irmelin
3232 e7ca
Reposted fromSTYLTE STYLTE viairmelin irmelin
1943 022e 500

sixpenceee:

Seaweed farming in South Korea 

(Source)

Reposted fromtwice twice vialajla lajla
1936 aa77 500
Reposted fromtwice twice vialajla lajla
4891 4714
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaikari ikari

November 17 2017

6870 d988
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viagket gket

November 15 2017

0083 a012 500
4662 dc29 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viairmelin irmelin
3410 de25
0210 42a5 500
Shake hand with Niuniu
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobby dobby
Nikt mi tego nigdy nie powiedział.
Że to jest ważne, co ja czuję.
Że mogę czuć.
Nikt mnie nigdy o to nie pytał.


                                                                    - Najgorszy człowiek na świecie.                                                                                             M.Halber
Reposted fromFoxyladyy Foxyladyy viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl